JUDr. Vladimíra Glatzová Klienti nechcú právnika, ktorý hľadá problémy. Chcú právnika, ktorý ich dokáže riešiť.

O nás
JUDr. Vladimíra Glatzová
Zakladajúci partner Odporúčaný právnik v oblastiach obchodného práva a fúzií a akvizícií

Mgr. Jiří Sixta Odhodlanie, nasadenie a ochota za klientov dýchať musí vychádzať od partnerov.

O nás
Mgr. Jiří Sixta
Partner od roku 2008 Špecialista na fúzie a akvizície, všeobecné obchodno-právne služby, farmáciu, pracovné právo.

JUDr. Martin Dančišin Každý klient má o spolupráci s právnikmi iné predstavy. My sa im snažíme prispôsobiť.

O nás
JUDr. Martin Dančišin
Partner od roku 2009 Špecialista na reštrukturalizáciu a insolvenciu, nehnuteľnosti, bankovníctvo a financie, sporovú agendu.

Mgr. Jindřich Král Nájsť riešenie nestačí. Je potrebné ho včas a zrozumiteľným spôsobom oznámiť klientovi.

O nás
Mgr. Jindřich Král
Partner od roku 2013 Špecialista na právo spoločností, reštrukturalizáciu, všeobecné obchodno-právne služby.

JUDr. Libor Němec Ph.D. Nestačí len chápať, čo sa klient pýta, ale tiež prečo sa to pýta.

O nás
JUDr. Libor Němec Ph.D.
Partner od roku 2015 Špecialista na bankovníctvo a financie, sporovú agendu, reguláciu finančných služieb.

Mgr. Erik Kolan, LL.M. Eur. Klientov nezaujíma, čo hovorí zákon. Potrebujú radu,
čo majú urobiť.
Chcú riešenie.

O nás
Mgr. Erik Kolan, LL.M. Eur.
Partner od roku 2018 Expertise in Administrative Law, Utilities & Related Areas (RES), Real Estate, Banking & Finance

Mgr. Jan Veselý Chladná hlava, rozum v hrsti a konstruktivní myšlení.

O nás
Mgr. Jan Veselý
Partner od roku 2019 Specialista na fúze & akvizice, energetiku, spornou agendu a obecné obchodněprávní poradenství.

Mgr. Veronika Pázmányová Neříkat, že se něco nedá, ale nacházet způsoby, jak to spravit.

O nás
Mgr. Erik Kolan, LL.M. Eur.
Partner od roku 2020 Specialista na fúze & akvizice, pracovní právo, spornou agendu a obecné obchodněprávní poradenství.

Pôsobíme v Českej republike a na Slovensku

Glatzová & Co. pôsobí na Slovensku od roku 2008. Vďaka úzkej spolupráci a prepojenia bratislavskej pobočky s pražskou centrálou je Glatzová & Co. schopná zabezpečiť klientom komfort jednej advokátskej kancelárie pre Českú a Slovenskú republiku a poskytovať im koordinované právne služby rovnakej kvality v oboch krajinách.


aktuálne

všetky aktuality
tlačové správy

Glatzová & Co. podporuje festival Dvořákova Praha

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha publikoval svůj program pro letošní ročník, který je zasvěcen 190. výročí narození Johannese Brahmse. Johannes Brahms je považován za posledního velkého…