Naše služby Duševné vlastníctvo a informatika

<

Informatika a informačná technológia je najdynamickejšou oblasťou ľudskej činnosti. V máloktorej oblasti existuje toľko závratných úspechov, ktoré pred pár rokmi začínali od nuly. Mali sme potešenie stáť pri zrode mnohých úspešných startupoch a sprevádzať ich v ich rýchlej expanzii, často až po vstup významného investora. Práca pre nich je veľmi špecifická a vyžaduje dôkladné porozumenie tejto oblasti. Naši advokáti venujúci sa IT majú zodpovedajúce vzdelanie, rozumejú produktom svojich klientov a hovoria rovnakou rečou.

Podobne špecifické je aj právo duševného vlastníctva. Vďaka svojej neobmedzenej využiteľnosti po celom svete, bez prenosu hmotného substrátu, vyžaduje duševné vlastníctvo úplne odlišnú ochranu ako iné práva. Aj tu je nutná vysoká špecializácia advokátov a kombinácia znalostí práva duševného vlastníctva so skúsenosťami z ďalších právnych odvetví. Či už ide o ochranné známky, autorské právo, či priemyslové vzory, sme pripravení poskytnúť klientom podporu pri poskytovaní licencií, predaji a inom zmluvnom prevode práv, chrániť ich práva proti zneužívaniu tretími osobami, alebo posúdiť existenciu práv určitých subjektov v často dlhej histórii prevodov a komplexných vzťahov. Vďaka našim dlhodobým skúsenostiam, hlbokým právnym znalostiam a kreatívnemu uvažovaniu prinášame klientom inovatívne riešenia, ktoré najviac zodpovedajú ich potrebám, chránia ich podnikanie a pomáhajú presadzovať ich práva.

Naše služby

  • úprava vzťahov medzi subjektmi pri vývoji, implementácii, licencovaní a distribúcii softwarových produktov a iných IT riešení
  • registrácia práv duševného vlastníctva
  • uplatňovanie a ochrana duševného vlastníctva vrátane vzťahov súvisiacich s ochrannými známkami
  • použitie ochranných známok v hospodárskej súťaži
  • riešenie ochrany know-how, obchodného tajomstva a kľúčových dát

Naši
špecialisti

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.

celý náš tým

Významné
ocenenia:

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Europe 2015