O nás Predstavenie Glatzová & Co.

Široké spektrum právno-poradenských služieb poskytujeme na Slovensku prostredníctvom bratislavskej kancelárie od roku 2008.

Pod vedením Mgr. Jiřího Sixtu, partnera dohliadajúceho na aktivity spoločnosti na Slovensku, sa slovenská pobočka vyprofilovala na stabilnú advokátsku kanceláriu s pevnou klientskou základňou a vynikajúcou reputáciou doma, aj v zahraničí. Klienti oceňujú osobný prístup jednotlivých advokátov, ich nepretržitú dostupnosť a vysoký profesionálny štandard počas dlhodobých projektov ako aj počas výnimočných a náhlych situácií.

Náš skúsený tím je vďaka dobrej znalosti právneho poriadku, ako aj podnikateľského prostredia na Slovensku schopný napĺňať obchodné ciele klientov v kvalite spĺňajúcej tie najvyššie štandardy. S podporou odborníkov z pražskej kancelárie, sa Glatzová & Co. na Slovensku venuje najmä týmto oblastiam:

 • Každodenným riadením bratislavskej kancelárie Glatzová & Co. je poverená vedúca advokátka, Mgr. Veronika Pázmányová, ktorá v Glatzová & Co. vedie dynamický tím právnikov od roku 2015.
 • Glatzová & Co. poskytuje právne služby slovenským, českým i zahraničným klientom zo všetkých odvetví obchodu a priemyslu, vo všetkých oblastiach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou.
 • Glatzová & Co. poskytuje právne služby v českom, slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Naše členstvá

Glatzová & Co. je členom mnohých obchodných komôr a asociácií:

 • Medzinárodná obchodná komora
 • Americká obchodná komora
 • Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Asociácia pre rozvoj trhu s nehnuteľnosťami
 • Česká spoločnosť pre veternú energiu
 • Česká fotovoltaická priemyselná asociácia
 • Asociácia pre kapitálový trh ČR

Právnici advokátskej kancelárie Glatzová & Co. sú individuálnymi členmi komôr a asociácií:

 • Slovenská advokátska komora
 • Česká advokátska komora
 • International Bar Association
 • European Energy Law Group
 • Asociácia pre rozvoj kolektívneho vyjednávania a pracovnoprávnych vzťahov
 • EELA - European Employment Lawyers Association

Získané ocenenia

Pomáhame

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebuje pomoc a podporu svojho okolia. Ľudia z advokátskej kancelárie Glatzová & Co. sú pripravení podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné. Nemôžeme spasiť svet, ale môžeme aspoň malým kúskom prispieť k pomoci iným.