Náš tým Zohraný tím profesionálov
na Vašej strane

Dokonalá znalosť práva a trhu, schopnosť dôkladne porozumieť obchodným cieľom klienta, bohaté skúsenosti a vysoké pracovné nasadenie – to všetko sú nevyhnutné predpoklady na to, aby sme našim klientom mohli garantovať najvyšší profesijný štandard.

Partneri

Counsels

Vedúci advokáti

Advokáti

Riaditeľ kancelárie

Koncipienti