Pro Bono Glatzová & Co. sú pripravení podať pomocnú ruku

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebuje pomoc a podporu okolia. Ľudia v spoločnosti Glatzová & Co. sú pripravení podať pomocnú ruku všade tam, kde je to potrebné. Nemôžeme zachrániť svet, ale môžeme prispieť svojím dielom k pomoci druhým.

Naše Pro Bono aktivity zahŕňajú rôzne služby a projekty, vrátane:

  • Finančná pomoc: pravidelne prispievame neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, a na kultúrne podujatia.
  • Právna pomoc: poskytovanie právneho poradenstva a podpory jednotlivcom a neziskovým organizáciám, ktoré nemusia mať prístup k právnym zdrojom.
  • Dobrovoľníctvo: našim zamestnancom umožňujeme vykonávať dobrovoľnícku činnosť v neziskových organizáciách.
  • Školenia: poskytujeme semináre, na ktorých jednotlivci a organizácie získavajú aktuálne právne informácie a vedomosti potrebné na dosiahnutie úspechu.

V našej advokátskej kancelárii pevne veríme v dôležitosť environmentálnych, sociálnych a riadiacich princípov (ESG). Využívame naše profesionálne zručnosti a zdroje na to, aby sme pozitívne ovplyvňovali aj iné oblasti ako len bežný biznis. Prostredníctvom našich iniciatív Pro Bono venujeme čas a zdroje na podporu organizácií a cieľov, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami a poslaním. Svojím správaním a aktivitami chceme vytvárať zmysluplné zmeny.

Kancelárske potreby a firemný merch objednávame aj od dodávateľov, ktorí svoje produkty vyrábajú s ohľadom na udržateľnosť a zásady ESG. Či už ide o materiály používané pri výrobe alebo pracovné podmienky ich zamestnancov.

Pomáhame

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď potrebuje pomoc a podporu okolia. Ľudia v spoločnosti Glatzová & Co. sú pripravení podať pomocnú ruku všade tam, kde je to potrebné. Nemôžeme zachrániť svet, ale môžeme prispieť svojím dielom k pomoci druhým.