Občanské sdružení ŽIVOT DĚTEM

zpět

Jsme dlouholetými hrdými partnery občanského sdružení Život dětem, jehož posláním je pomoc nemocným dětem v celé České republice.

V letošním roce jsme stali spoluorganizátory benefičního společenského setkání v krčském zámku Chateau St. Havel, díky kterému jsme pomohli získat pro děti se spinální atrofií téměř 100 000,- Kč. V roce 2010 jsme darovali sdružení 50 000,- Kč na nákup přístrojové techniky pro JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství a poradenské služby našich právníků v téže hodnotě. V roce 2009 jsme pomohli s výrobou nástěnného kalendáře pro rok 2010. Výtěžek z jeho prodeje byl použit na vybudování dalšího speciálního boxu pro Jednotku intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.  lékařské fakulty UK v Praze. Sdružení ŽIVOT DĚTEM poskytujeme bezplatné právní poradenství.