Humanitární organizace ADRA, pomoc při povodních

zpět

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.).

V letech 2008 a 2009 poskytli naši advokáti této organizaci bezplatné právní poradenství v hodnotě přesahující 1 000 000,- Kč. Při povodních v létě 2009 vyrazili naši lidé do nejvíce postižených oblastí v okolí Nového Jičína společně s ADROu, aby se zapojili se do úklidových prací a pěti nejvíce postiženým rodinám v obci Životice rozdělili finanční pomoc ve výši 120.000 Kč.