Naše služby Duševní vlastnictví a informatika

Informatika a informační technologie je nejdynamičtějším oborem lidské činnosti. V málokterém oboru existuje tolik závratných úspěchů, které začínaly před pár lety  od  nuly. Měli jsme to potěšení stát u zrodu řady úspěšných startups a provázet je v jejich rychlé expanzi, často až po vstup významného investora. Práce pro ně je velmi specifická a vyžaduje důkladné porozumění tomuto oboru. Naši advokáti věnující se IT mají odpovídající vzdělání, rozumí produktu svých klientů  a mluví stejnou řečí jako oni.

Podobně specifické je i právo duševního vlastnictví. Díky své neomezené využitelnosti po celém světě bez přenosu hmotného substrátu vyžaduje duševní vlastnictví zcela odlišnou ochranu než jiná práva. I zde je nutná vysoká specializace advokátů a kombinace znalostí práva duševního vlastnictví se zkušenostmi z  dalších  právních odvětví. Ať už jde o ochranné známky, autorská práva či průmyslové vzory, jsme připraveni poskytnout klientům podporu při poskytování licencí, prodeji a jinému smluvnímu převodu práv, chránit jejich práva  proti zneužívání třetími osobami nebo posoudit existenci práv určitých subjektů v mnohdy dlouhé historii převodů a propletenci vztahů.  Díky našim dlouholetým zkušenostem a hlubokým právním znalostem a kreativnímu uvažování přinášíme klientům inovativní řešení, které nejvíce odpovídá jejich potřebám, chrání jejich podnikání a pomáhá prosazovat jejich práva.

Naše služby

  • úpravy vztahů mezi subjekty při vývoji, implementaci, licencování a distribuci softwarových produktů a jiných IT řešení
  • registrace práv k duševnímu vlastnictví
  • uplatňování a ochrana duševního vlastnictví včetně vztahů souvisejících s ochrannými známkami
  • užití ochranných známek v hospodářské soutěži
  • řešení ochrany know-how, obchodního tajemství a klíčových dat

Naši
specialisté

Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci.

celý náš tým

Významná
ocenění

Jsme doporučováni nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které hodnotí trh právních služeb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Europe 2015