Naše služby Sporová
agenda

Obchodnoprávne súdne spory bývajú často veľmi komplexné a náročné a ich výsledok má na účastníkov významný dopad. Takmer na každý spor sa dá pozerať z rôznych uhlov. Rozhodnutie súdu o nárokoch strán závisí na argumentoch vznesených stranami a na spôsobe, akým ich strany formulujú. Aj keď ste presvedčení, že pravda je na Vašej strane, úspech v spore vždy závisí na kvalite právneho zastúpenia a na schopnostiach Vášho advokáta preložiť zložitú históriu spletenca vzťahov do zrozumiteľného podania podloženého pádnou právnou argumentáciou.

Glatzová & Co. má rozsiahle skúsenosti pri zastupovaní klientov v súdnych sporoch, v rozhodcovských konaniach a vo významných medzinárodných arbitrážach v najrôznejších oboroch práva, naprieč všetkými odvetviami priemyslu. Naše služby zahŕňajú detailný rozbor prípadu po hmotnoprávnej a procesnej stránke, vypracovanie stratégie pre riešenie sporu a obhajovanie práv klientov pred súdmi. Aj keď máme vysoké percento úspešnosti, vždy sa najprv snažíme klientov doviesť k zmierlivému riešeniu.

Špecializácia

  • poradenstvo v prípravných fázach riešenia sporu ako aj počas súdneho konania
  • vyjednávanie procesnej stratégie
  • poradenstvo pri zmierlivom riešení sporov
  • zastupovanie pred súdmi a v rozhodcovských konaniach
  • medzinárodné arbitráže
  • riešenie sporov zo všetkých oblastí práva

Významné
ocenenia

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Europe 2021