Naše služby Sporná
agenda

Obchodně právní soudní spory bývají často velmi komplexní a náročné a jejich výsledek má na účastníky významný dopad. Téměř na každý spor lze pohlížet z různých úhlů. Rozhodnutí soudu o nárocích stran nezávisí jen na argumentech vznesených stranami, ale i na způsobu, jakým je strany formulují a podepřou právní analýzou. I když jste přesvědčeni, že pravda je na Vaší straně, úspěch ve sporu vždy závisí na kvalitě právního zastoupení, na schopnostech Vašeho advokáta přeložit složitou historii propletence vztahů do srozumitelného podání podloženého pádnou právní argumentací.

Glatzová & Co. má rozsáhlé zkušenosti při zastupování klientů v soudních sporech, v rozhodčích řízeních i ve významných  mezinárodních arbitrážích v nejrůznějších oborech práva, napříč všemi odvětvími průmyslu. Naše služby zahrnují jak detailní rozbor případu po hmotně právní i procesní stránce, tak i vypracování strategie pro řešení sporu a obhajování práv klientů před soudy. Ačkoliv máme vysoké procento úspěšnosti, vždy se nejprve snažíme klienty dovést ke smírnému řešení.

Naše služby

  • poradenství v přípravných fázích řešení sporu i v průběhu soudního řízení
  • vyjednávání a procesní strategie
  • poradenství při smírném řešení sporů
  • zastupování před soudy i v rozhodčích řízeních
  • mezinárodní arbitráže
  • řešení sporů ze všech oblastí práva

Významná
ocenění

Jsme doporučováni nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které hodnotí trh právních služeb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Europe 2021