Naše služby Korporátne právo a všeobecné poradenstvo

Korporátne právo a priebežné právne poradenstvo je jednou z našich silných stránok. Vďaka osobnému prístupu ku klientom, ochote načúvať a porozumeniu ich biznisu sme schopní vytvárať s klientmi dlhodobé vzťahy a byť im oporou v každodennom živote ich spoločností.

Naši klienti sú často nútení robiť zásadné rozhodnutia pod veľkým časovým tlakom. Sme vždy pripravení posúdiť možné riziká ich krokov a dodať im to, čo potrebujú a to vtedy, keď to potrebujú. Či už ide o korporátne otázky, vzťahy s akcionármi a vnútroskupinové záležitosti, alebo o vzťahy s obchodnými partnermi, naši klienti vždy ocenia schopnosť poskytnúť spoľahlivú a konkrétnu radu, nájsť praktické riešenia a vysvetliť komplexné právne problémy jasnými slovami, bez rozsiahlych akademických rozborov.

Naše služby

Naši
špecialisti

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť

celý náš tým

Významné
ocenenia:

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Global 2021