Naše služby Fúzie a akvizície
(M&A)

Naša kancelária stála pri zrode českého a slovenského trhu M&A v deväťdesiatych rokoch. Zastupovali sme štát, ako aj prvých zahraničných a domácich investorov pri privatizácií bánk a významných priemyselných podnikov, boli sme pri zakladaní prvých joint ventures, ako aj pri významných private equity investíciách. Za viac ako 29 rokov svojej existencie sme radili pri najkomplexnejších národných a nadnárodných transakciách naprieč všetkými oblasťami priemyslu.

Vieme hladko spolupracovať s medzinárodnými kanceláriami pri globálnych transakciách a riadiť komplexné transakcie zahŕňajúce rôzne jurisdikcie. Rovnako sa vieme vžiť do situácie klienta predávajúceho spoločnosť, ktorú sám roky budoval a spoľahlivo ho previesť transakciou, od nastavenie vhodnej štruktúry, až po úspešný closing. Sme schopní poskytnúť kvalitný obraz o stave spoločnosti a identifikovať riziká spojené s akvizíciou v zrozumiteľnom due dilligence reporte, ktorý predkladá riešenia a dá sa ľahko čítať. Vieme riadiť transakciu bez toho, aby sme pritom zaťažovali klienta zbytočnými informáciami a adekvátne hodnotiť riziká, ako aj navrhovať riešenia prípadných problémov.

Vďaka vyjednávacím schopnostiam našich skúsených právnikov, znalostiam štandardov trhu a umeniu starostlivo formulovať zmluvy zaistíme, aby boli záujmy našich klientov riadne podchytené a zdokumentované.

Naše služby

  • štrukturácia transakcií
  • due diligence
  • ošetrenie právnych rizík zistených pri due dilligence
  • príprava a vyjednávanie zmluvnej dokumentácie
  • riešenie vzťahov s minoritnými akcionármi
  • príprava ponúk akvizícií
  • joint ventures

Významné
ocenenia:

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

EMEA Leading Firm 2021
Chambers Global 2021