Naše služby Energetika

Oblasť energetiky je veľmi dynamickým odvetvím, ktoré je závislé od neustále sa meniaceho trhového prostredia a regulácie. Nie je jednoduché sa v tejto oblasti orientovať a budúcnosť patrí tým, ktorí nájdu "správnu cestu" a adaptujú sa na prostredie trvalej zmeny. Naši skúsení špecialisti na energetické právo Vám s tým radi pomôžu.

V oblasti energetiky poskytujeme právne poradenstvo popredným domácim i zahraničným klientom v oblasti akvizícií, výstavby, či financovania energetických zdrojov a energetickej regulácie. Pracovali sme na výstavbe jadrovej elektrárne a niekoľkých tepelných elektrární a teplární a máme aj rozsiahle skúsenosti s nastavením vzťahov o dodávkach energie medzi veľkými priemyselnými subjektami. V posledných rokoch sa výrazne špecializujeme tiež na právo obnoviteľných zdrojov. Naša kancelária sa preslávila v boji za zrušenie retroaktívneho skrátenia výkupných taríf pre fotovoltaické elektrárne. Zastupovali sme celkom 120 klientov v bezprecedentnom spore s Českým štátom a to pred českými súdmi, vrátane ústavnej sťažnosti, ako aj v medzinárodných arbitrážach.

Naše služby

  • komplexné právne poradenstvo v oblasti energetiky
  • obnoviteľné zdroje energie
  • podpora pri získavaní potrebných povolení
  • poradenstvo pri výstavbe či rekonštrukcii energetických zdrojov
  • štrukturácia a zmluvné zaistenie vzťahov s dodávateľmi palív a s odberateľmi energií
  • príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie pre obchodovanie s energiami (EFET)
  • zastupovanie v správnych a súdnych konaniach

Naši
špecialisti

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.

celý náš tým

Významné
ocenenia:

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

EMEA Leading Firm 2021