Naše služby Ochrana súkromia a osobných údajov

 • Poradenstvo pri celkovej implementácii požiadaviek GDPR
 • Due diligence v oblasti ochrany osobných údajov
 • Nastavenie komplexných procesov spracúvania osobných údajov
 • Právne poradenstvo pri (medzinárodných) prenosoch osobných údajov do tretích krajín
 • Príprava informácií o podmienkach ochrany osobných údajov, interných smerníc a kódexov správania
 • Príprava posúdení vplyvov na ochranu osobných údajov
 • Príprava zmlúv o spracúvaní osobných údajov a zmlúv medzi spoločnými prevádzkovateľmi
 • Poradenstvo pri vnútro-skupinových prenosoch osobných údajov
 • Organizovanie školení a seminárov ohľadom ochrany súkromia a osobných údajov pre zodpovedné osoby a odbornú verejnosť
 • Poradenstvo pri nastavení aspektov ochrany osobných údajov priameho a nepriameho marketingu a profilovaní zákazníkov
 • Poradenstvo pri uchovávaní osobných údajov a zákazníckych databáz
 • Poradenstvo v konaniach týkajúcich sa ochrany osobných údajov, ako aj pri ohlasovaní bezpečnostných incidentov

Naši
špecialisti

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.

celý náš tým