Naše služby Ochrana soukromí a osobních údajů

 • Poradenství při komplexní implementaci požadavků GDPR
 • Due diligence v oblasti ochrany osobních údajů
 • Nastavení komplexních procesů zpracovávání osobních údajů
 • Právní poradenství při (mezinárodním) předání osobních údajů do třetích zemí
 • Příprava informací o podmínkách ochrany osobních údajů, interních směrnic a kodexů chování
 • Příprava posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • Příprava smluv o zpracování osobních údajů a smluv mezi společnými správci
 • Poradenství při vnitro-skupinovém předání osobních údajů
 • Organizování školení a seminářů týkajících se ochrany soukromí a osobních údajů pro pověřence pro ochranu osobních údajů a odbornou veřejnost.
 • Poradenství při nastavení aspektů ochrany osobních údajů přímého a nepřímého marketingu a profilování zákazníků
 • Poradenství při uchovávání osobních údajů a zákaznických databází
 • Poradenství v řízeních týkajících se ochrany osobních údajů, například i při ohlašování bezpečnostních incidentů

Naši
specialisté

Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci.

celý náš tým