Komplexní právní poradenství zakladatelům SNP Invest

Späť na výpis

Advokátní kancelář Glatzová & Co. úspěšně poskytovala komplexní právní poradenství zakladatelům samosprávného investičního fondu SNP Invest panu Petru Žáčkovi a Jiřímu Fílovi při získání povolení České národní banky (ČNB) k činnosti samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů. Rozhodnutí ČNB o udělení povolení nabylo právní moci dne 26.9.2023. ČNB zároveň udělila souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby samosprávného investičního fondu panu Ing. Pavlu Makovcovi a panu Petru Rasochovi. Právní poradenství zahrnovalo komplexní nastavení a přípravu řídicího a kontrolního systému investičního fondu, přípravu žádosti o udělení povolení včetně všech nezbytných příloh a podkladů a provedení klienta licenčním řízením před ČNB. Právní tým Glatzová & Co. vedl partner kanceláře Libor Němec s podporou Andrey Pišvejcové, seniorní advokátky a Marka Thiemmela, advokátního koncipienta.


aktuálne

všetky tlačové správy