Komplexní právní poradenství zakladatelům SNP Invest

Back to list

Advokátní kancelář Glatzová & Co. úspěšně poskytovala komplexní právní poradenství zakladatelům samosprávného investičního fondu SNP Invest panu Petru Žáčkovi a Jiřímu Fílovi při získání povolení České národní banky (ČNB) k činnosti samosprávného investičního fondu kvalifikovaných investorů. Rozhodnutí ČNB o udělení povolení nabylo právní moci dne 26.9.2023. ČNB zároveň udělila souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby samosprávného investičního fondu panu Ing. Pavlu Makovcovi a panu Petru Rasochovi. Právní poradenství zahrnovalo komplexní nastavení a přípravu řídicího a kontrolního systému investičního fondu, přípravu žádosti o udělení povolení včetně všech nezbytných příloh a podkladů a provedení klienta licenčním řízením před ČNB. Právní tým Glatzová & Co. vedl partner kanceláře Libor Němec s podporou Andrey Pišvejcové, seniorní advokátky a Marka Thiemmela, advokátního koncipienta.


News

All Press releases
Press releases

Komplexní poradenství pro společnost J&T BANKA

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnostem J&T BANKA, a.s. jako manažeru, administrátoru a kotačnímu agentu a J&T IB and Capital Markets, a.s. jako aranžéru v souvislosti s přípravou…

Press releases

Comprehensive advisory services for J&T BANKA

We advised J&T BANKA, a.s. as the manager, administrator and listing agent and J&T IB and Capital Markets, a.s. as the arranger in connection with up to CZK 600 000 000 publicly offered senior…