Čo musím mať pripravené pre prípad kontroly z Inšpektorátu práce?

Späť na výpis

Poznáte svoje práva a povinnosti, keď k vám na pracovisko zavítajú inšpektori práce?


aktuálne

všetky publikace