Nejen statutární orgány musí být loajální

Späť na výpis

Otázka povinné loajality a péče řádného hospodáře bývá často předmětem diskuzí u volených, a zejména statutárních orgánů obchodních korporací. Z prostředí zahraniční právní vědy a judikatury však do vod české právní teorie a dokonce i praxe čím dál tím více proniká tzv. povinnost loajality společníků vůči „své“ společnosti, jakož i vůči ostatním společníkům. Tato povinnost doléhá nejen na společníky osobních společností, kteří mají přímo zákonem stanovený zákaz konkurence obdobný zákazu konkurence u jednatelů, členů představenstva či dozorčí rady, ale lze ji vztáhnout i na společníky kapitálových společností, akcionáře nevyjímaje.


aktuálne

všetky publikace