Mám viac spoločností, ktoré spolu navzájom obchodujú. Na čo si dávať pozor?

Späť na výpis

Obchodný zákonník vo svojich ustanoveniach upravuje viaceré prípady, v ktorých sa kladú podmienky pre uzatváranie zmlúv medzi spoločníkmi alebo konateľmi a „ich spoločnosťami“. Ich cieľom je hlavne sprehľadnenie týchto obchodov a dosiahnutie reálneho oceňovania predmetu zmlúv. Pozrime sa preto na povinnosti a obmedzenia, ktoré vám z nich vyplývajú.


aktuálne

všetky publikace