Kdy jsou ještě náklady na právní zastoupení ve sporu advokátem „účelně“ vynaloženy?“

Späť na výpis

V únoru tohoto roku vydal Nejvyšší soud rozhodnutí, ve kterém se vyjádřil k otázce, kdy zastoupení advokátem jde nad rámec účelně vynaložených nákladů řízení a představuje zneužití práva.


aktuálne

všetky publikace