Právna Akadémia | Spotrebiteľská regulácia od 1.7.2024

Späť na výpis

ážení klienti, obchodní partneri a priatelia, naša slovenská pobočka pripravila ďalšiu zo svojich tradičných právnych akadémií, tentoraz na jednu z najaktuálnejších právnych tém na Slovensku, a to nový zákon o ochrane spotrebiteľa a zmeny Občianskeho zákonníka. 1. júla 2024 vstúpi do účinnosti nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý zavedie do slovenského právneho poriadku množstvo novej regulácie, ale súčasne aj skonsoliduje doteraz výrazne roztrieštenú slovenskú úpravu ochrany spotrebiteľa. Okrem tohto bude súčasne novelizovaný aj Občiansky zákonník, ktorý bude po novom upravovať tzn. digitálne plnenie ako aj (spotrebiteľskú) zmluvu o digitálnom plnení. Zmenami prejde aj občianskoprávna úprava zodpovednosti za vady. Naším cieľom bude predstaviť Vám tieto zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia predaj tovaru a poskytovanie služieb spotrebiteľom, ako aj odporučiť na čo netreba zabudnúť pri implementácii týchto zmien do Vášho podnikania. Svoju registráciu na právnu akadémiu potvrďte na adrese: akademie@glatzova.com alebo vyplnením formulára vpravo.

téma

Spotrebiteľská regulácia od 1.7.2024

Prednášajúci
  • JUDr. Miroslav Ondáš, advokát, Glatzová & Co.
  • Mgr. Simon Šufliarsky, advokát, Glatzová & Co.
26. jún 2024

8:30 - 9:00 registrácia/občerstvenie 9:00 - 12:00 prednáška

Glatzová & Co.

Hviezdoslavovo námestie 25 Bratislava 1

Registrácia

Svoju registráciu na právnu akadémiu potvrďte na adrese: akademie@glatzova.com alebo vyplnením formulára vpravo.

Čo sa dozviete
  • Aké zmeny nastali v Občianskom zákonníku a ako sa zmenila zodpovednosť za vady;
  • Čo je digitálny obsah, digitálna služba a ako funguje nová zmluva s digitálnym plnením;
  • O čom musíte po novom spotrebiteľov informovať pred nákupom;
  • Ako sú regulované falošné recenzie a zvyšovanie cien pred nákupnými akciami (ako napr. Black Friday);
  • Na čo si dať pozor a ako sa pripraviť na zmeny súvisiace s novou spotrebiteľskou reguláciou.

aktuálne

všetky akcie