Pár praktických úvah, aneb jak zmírnit neblahé důsledky preventivní restrukturalizace pro zainteresované klienty?

Späť na výpis

Ke žhavým tématům uplynulého roku se neoddiskutovatelně zařadil právní rámec preventivní restrukturalizace, jenž nově nabídl podnikatelům s finančními potížemi příhodnou cestu mezi hrozící insolvencí a vyjednáváním s věřiteli mimo jakýkoli formální rámec. Byť názorů na právní úpravu preventivní restrukturalizace ze strany odborné veřejnosti bylo publikováno vícero, není nám známo mnoho vyjádření ke konkrétním důsledkům úpravy na podnikání dotčených stran a investorů, ani k možnostem jejich zhojení – právě to je našim cílem.


aktuálne

všetky publikace