Právní akademie | Konflikt zájmů člena voleného orgánu SRO a AS ve světle nedávné judikatury NS ČR

Späť na výpis

Třebaže stěžejní rozhodnutí k následkům nevyřešeného konfliktu zájmů na právní jednání, jež SRO či AS učiní se členem svého voleného orgánu, osobou jemu blízkou či jím ovládanou, nebo jimiž zajistí dluhy těchto osob, a k překonávání takového konfliktu, vydal Nejvyšší soud již loni, praxe se stále potýká s jejich dopady. To se týká i jednání uvnitř skupin společností, neboť i na ně tato omezení často dopadnou (skrze aplikaci pravidel o osobách blízkých členům orgánů společností ze skupiny). Naším cílem tak je zrekapitulovat závěry této judikatury, předestřít jejich dopady pro praxi, hlavně ale možná řešení, a to nejen pro jednání budoucí, ale i ta, jež nastala v minulosti po 1. lednu 2014 a na něž se tato judikatura rovněž vztahuje.

téma

Konflikt zájmů člena voleného orgánu SRO a AS ve světle nedávné judikatury NS ČR

Prednášajúci
  • JUDr. Petr Čech, PhD., LL.M., counsel, Glatzová & Co.
13. prosince 2023

8:30 - 9:00 registrace/občerstvení 9:00 - 12:00 přednáška

Glatzová & Co.

Betlémský palác Husova 240/5 Praha 1

Registrácia

Formulář vpravo, příp. e-mailem na akademie@glatzova.com

Čo sa dozviete

CO SE DOZVÍTE

  • na která jednání a s kým omezení vztáhnout,
  • jaké jsou následky jejich nedodržení,
  • jak omezení překlenout v konkrétním případě (pro futuro i retrospektivně),

jak omezení řešit systémově (paušální souhlas kontrolního orgánu či valné hromady pro určitý typ jednání, změna zakladatelského právního jednání).


aktuálne

všetky akcie