Glatzová & Co. úspěšně dokončila mimosoudní restrukturalizaci v rámci divestice nemovitosti známé jako Golden office

Späť na výpis

Glatzová & Co. poskytla právní služby společnosti Golden office s.r.o. vlastnící stejnojmennou kancelářskou budovu poblíž Barrandovského mostu v Praze. V rekordně krátkém čase dokázala naše advokátní kancelář propojit financující banku a ostatní významné věřitele se zájemcem o nemovitosti, společností ARKADA FOUR s.r.o. financovanou QI investiční společností, a.s. ze skupiny Conseq. Tato komplikovaná transakce vedla ke 100 % uspokojení věřitelů a vyřešení složité hospodářské situace společnosti. Transakce byla dokončena i přes právní obstrukce ze strany některých osob, proti kterým bude Glatzová & Co. vymáhat škody v pokračujícím zastupování dotčených stran transakce. Právní tým vedl Václav Žalud ve spolupráci s koncipientem Radkem Šenderou a s podporou advokátek Vladimíry Glatzové a Gabriely Práškové. Erik Zeman zastupující financující QI fond kvalifikovaných investorů uvedl: „Kolegové z Glatzová & Co. dokázali ošetřit každou část transakce s mimořádnou pečlivostí tak, aby zajistili po celou dobu právní jistotu prodávajícího, kupujícího, financujících stran i věřitelů. Měli jsme tak důvěru v konečné řešení i přes komplikace, které v rámci transakce nastaly a které byly kreativním způsobem vypořádány ke spokojenosti všech.“ Vedoucí advokát Václav Žalud uvedl: „Jsme rádi, že jsme mohli přinést všem zúčastněným dostatečný komfort v řešení takto komplexního případu. Transakce vyřešila zadlužení společnosti a kupujícímu umožní realizaci dalšího podnikatelského záměru.“ Finanční objem transakce si nepřály strany komentovat.


aktuálne

všetky tlačové správy
tlačové správy

Komplexní právní poradenství zakladatelům SNP Invest

Advokátní kancelář Glatzová & Co. úspěšně poskytovala komplexní právní poradenství zakladatelům samosprávného investičního fondu SNP Invest panu Petru Žáčkovi a Jiřímu Fílovi při získání povolení…

tlačové správy

Comprehensive Legal Advice for founders of SNP Invest

Glatzová & Co. successfully advised Mr Petr Žáček and Mr Jiří Fíla as founders of self-managed investment fund SNP Invest. The decision of the Czech National Bank granting the license for the self…