Glatzová & Co. úspěšně dokončila mimosoudní restrukturalizaci v rámci divestice nemovitosti známé jako Golden office

zpět na výpis

Glatzová & Co. poskytla právní služby společnosti Golden office s.r.o. vlastnící stejnojmennou kancelářskou budovu poblíž Barrandovského mostu v Praze. V rekordně krátkém čase dokázala naše advokátní kancelář propojit financující banku a ostatní významné věřitele se zájemcem o nemovitosti, společností ARKADA FOUR s.r.o. financovanou QI investiční společností, a.s. ze skupiny Conseq. Tato komplikovaná transakce vedla ke 100 % uspokojení věřitelů a vyřešení složité hospodářské situace společnosti. Transakce byla dokončena i přes právní obstrukce ze strany některých osob, proti kterým bude Glatzová & Co. vymáhat škody v pokračujícím zastupování dotčených stran transakce. Právní tým vedl Václav Žalud ve spolupráci s koncipientem Radkem Šenderou a s podporou advokátek Vladimíry Glatzové a Gabriely Práškové. Erik Zeman zastupující financující QI fond kvalifikovaných investorů uvedl: „Kolegové z Glatzová & Co. dokázali ošetřit každou část transakce s mimořádnou pečlivostí tak, aby zajistili po celou dobu právní jistotu prodávajícího, kupujícího, financujících stran i věřitelů. Měli jsme tak důvěru v konečné řešení i přes komplikace, které v rámci transakce nastaly a které byly kreativním způsobem vypořádány ke spokojenosti všech.“ Vedoucí advokát Václav Žalud uvedl: „Jsme rádi, že jsme mohli přinést všem zúčastněným dostatečný komfort v řešení takto komplexního případu. Transakce vyřešila zadlužení společnosti a kupujícímu umožní realizaci dalšího podnikatelského záměru.“ Finanční objem transakce si nepřály strany komentovat.


Aktuálně

všechny tiskové zprávy
tiskové zprávy

Glatzová & Co. podporuje festival Dvořákova Praha

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha publikoval svůj program pro letošní ročník, který je zasvěcen 190. výročí narození Johannese Brahmse. Johannes Brahms je považován za posledního velkého…

tiskové zprávy

Kdy se obrátit na advokáta?

S nástupem digitalizace se objevují i nové právní otázky. Mění se obchodní i pracovně-právní vztahy, je třeba zohledňovat nejen ochranu osobních údajů, ale i suverenitu podnikových dat, je třeba…