Glatzová & Co. úspěšně dokončila mimosoudní restrukturalizaci v rámci divestice nemovitosti známé jako Golden office

zpět na výpis

Glatzová & Co. poskytla právní služby společnosti Golden office s.r.o. vlastnící stejnojmennou kancelářskou budovu poblíž Barrandovského mostu v Praze. V rekordně krátkém čase dokázala naše advokátní kancelář propojit financující banku a ostatní významné věřitele se zájemcem o nemovitosti, společností ARKADA FOUR s.r.o. financovanou QI investiční společností, a.s. ze skupiny Conseq. Tato komplikovaná transakce vedla ke 100 % uspokojení věřitelů a vyřešení složité hospodářské situace společnosti. Transakce byla dokončena i přes právní obstrukce ze strany některých osob, proti kterým bude Glatzová & Co. vymáhat škody v pokračujícím zastupování dotčených stran transakce. Právní tým vedl Václav Žalud ve spolupráci s koncipientem Radkem Šenderou a s podporou advokátek Vladimíry Glatzové a Gabriely Práškové. Erik Zeman zastupující financující QI fond kvalifikovaných investorů uvedl: „Kolegové z Glatzová & Co. dokázali ošetřit každou část transakce s mimořádnou pečlivostí tak, aby zajistili po celou dobu právní jistotu prodávajícího, kupujícího, financujících stran i věřitelů. Měli jsme tak důvěru v konečné řešení i přes komplikace, které v rámci transakce nastaly a které byly kreativním způsobem vypořádány ke spokojenosti všech.“ Vedoucí advokát Václav Žalud uvedl: „Jsme rádi, že jsme mohli přinést všem zúčastněným dostatečný komfort v řešení takto komplexního případu. Transakce vyřešila zadlužení společnosti a kupujícímu umožní realizaci dalšího podnikatelského záměru.“ Finanční objem transakce si nepřály strany komentovat.


Aktuálně

všechny tiskové zprávy
tiskové zprávy

Komplexní poradenství pro společnost J&T BANKA

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnostem J&T BANKA, a.s. jako manažeru, administrátoru a kotačnímu agentu a J&T IB and Capital Markets, a.s. jako aranžéru v souvislosti s přípravou…

tiskové zprávy

Comprehensive advisory services for J&T BANKA

We advised J&T BANKA, a.s. as the manager, administrator and listing agent and J&T IB and Capital Markets, a.s. as the arranger in connection with up to CZK 600 000 000 publicly offered senior…