G-komponent je aj naďalej predmetom konaní pred súdmi Slovenskej republiky

Späť na výpis

Naprieč celou Slovenskou republikou už dlhé roky prebiehajú početné konania ohľadom G-komponentu, teda poplatku za prístup do distribučnej sústavy. Najnovšie sa vec dostala znova pred Ústavný súd SR. Medzitým sa 1. januára 2019 stala účinnou nová právna úprava zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.[1], ktorá výber G-komponentu opäť zlegalizovala. Aká je podstata sporu a aktuálny vývoj ohľadom G-Komponentu? Čo presne zaviedla nová právna úprava a aké sú jej reálne dopady? To všetko Vám priblížime v nasledovnom článku.


aktuálne

všetky publikace