Výhody koncernového uspořádání

zpět na výpis

Mgr. Jiří Culka pro epravo..cz: V podnikatelské praxi se běžně setkáváme se situacemi, kdy jeden subjekt nějakým způsobem ovlivňuje chování druhého subjektu. Je známým faktem, že velké podnikatelské subjekty strukturují své podnikání do více obchodních společností, kdy jedna, mateřská, vlastní 100 % nebo alespoň většinový podíl v ostatních, dceřiných společnostech. Protože právní regulace vzájemných vztahů těchto subjektů je bezpochyby v zájmu jak samotných jejich účastníků, tak v zájmu udržení fungování trhu jako takového, rozhodl se zákonodárce tyto vztahy regulovat, a to v rámci §§ 71 – 91 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“).


Aktuálně

všechny publikace