K materiálnímu porušení povinnosti posoudit úvěryschopnost po rozhodnutí soudního dvora ve věci "Nárokuj"

zpět na výpis

Poskytovatel spotřebitelského úvěru musí před uzavřením smlouvy posoudit úvěruschopnost spotřebitele. Neučiní-li tak, je smlouva neplatná. Nejvyšší soud se v několik měsíců starém rozhodnutí přiklonil k tzv. materiálnímu pojetí povinnosti posoudit spotřebitelovu úvěruschopnost. Nejvyšší soud uzavřel, že smlouva o spotřebitelském úvěru je neplatná pouze tehdy, byl-li úvěr v důsledku porušení uvedené povinnosti poskytnut nikoli úvěruschopnému spotřebiteli. Tento závěr Nejvyššího soudu byl v posledních týdnech zpochybněn v rozhodovací praxi finančního arbitra a některých soudů nižších stupňů s poukazem na rozhodnutí Soudního dvora z 11. 1. 2024, Nárokuj, ve věci C-755/22. V tomto krátkém příspěvku vysvětluji, že rozpor mezi rozhodnutími Nejvyššího soudu a Soudního dvora je pouze zdánlivý a v rozhodovací praxi by se měl nadále prosadit materiální přístup k povinnosti posoudit spotřebitelovu úvěruschopnost.


Aktuálně

všechny publikace