Naše služby Hospodářská
soutěž

V době globální ekonomiky je hospodářsko-soutěžní právo velmi důležitým oborem, který se rychle vyvíjí. Antimonopolní úřady všech vyspělých zemí pečlivě střeží zachování soutěže na svých trzích a mají sofistikované nástroje potírání narušitelů. Pokuty jsou stále častější a dosahují astronomických částek. Potřeba zabývat se otázkami hospodářsko-soutěžního práva vyvstává nejen při fúzích, a netýká se jen globálních korporací; narušit hospodářskou soutěž je způsobilý i mnohý středně velký podnik.

Riziku sankcí ze strany antimonopolních úřadů lze zabránit nastavením jasných pravidel každodenního chování vybraných zaměstnanců. Významnější soutěžitelé proto vynakládají stále vice úsilí přípravě směrnic, školení zaměstnanců i prověrek. Naši odborníci vědí přesně, co je třeba udělat pro zajištění compliance a rádi připraví příslušné předpisy i školení šité na míru. Je to výrazně efektivnější, než se vystavovat riziku sankcí či pouhého řízení před .

Tam, kde selhala prevence, jsme připraveni okamžitě a účinně zareagovat, posoudit situaci a navrhnout nejvhodnější řešení dalšího postupu. Zejména v případech nečekaných místních šetření, obávaných „dawn rides“, je praktická rada poskytnutá v řádu minut a podložená znalostí postoje antimonopolních úřadů k nezaplacení [a zcela zásadní pro další průběh].

Stejně tak umíme obhájit práva klientů tam, kde úřady zasáhly neoprávněně. Mezi naše největší úspěchy patří vítězství ve vleklém sporu o vrácení nejvyšší pokuty za kartel, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své historii uložil. A konečně, umíme i pomoci těm, kteří potřebují ochránit před nekalým soutěžním jednáním.

Naše služby

  • zajišťování souhlasu ÚOHS (ČR) a PMÚ (SR) se spojováním soutěžitelů
  • řešení sporů souvisejících se zneužíváním dominantního postavení
  • posuzování veřejných podpor a zajišťování výjimek potřebných k jejich poskytnutí
  • poradenství o otázkách kartelových dohod včetně blokových výjimek
  • posuzování přípustnosti dohod z hospodářsko-soutěžního hlediska
  • zastupování v řízeních o udělení imunity na základě programů leniency
  • zastupování ve všech typech řízeních před ÚOHS (ČR) a PMÚ (SR) a Evropskou komisí

Naši
specialisté

Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci.

celý náš tým

Významná
ocenění

Jsme doporučováni nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které hodnotí trh právních služeb.

Chambers Europe 2015