Glatzová & Co. úspěšně zastupovala KOVOŠROT GROUP

Späť na výpis

Advokátní kancelář Glatzová & Co. úspěšně zastupovala společnost KOVOŠROT GROUP v 16 let trvajícím soudním sporu o zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání pozemků pod železniční vlečkou. Naší kanceláři se podařilo ve složitém soudním sporu přesvědčit soudy obou stupňů, že protistranou požadované plnění za užívání jí vydražených pozemků pod železniční vlečkou, je zcela nepřiměřené. Koncem dubna tak Vrchní soud v Praze vynesl rozsudek, kterým nepřiměřený nárok protistrany v řádu milionů korun zamítl a přiznal klientovi náhradu nákladů řízení za celých 16 let soudního sporu. Zajímavostí tohoto sporu byla i otázka, zda železniční vlečka postavená v 70. a 80. letech minulého století je součástí následně vydražených pozemků, či jde o samostatnou stavbu. Úspěšný právní tým naší kanceláře tvořil partner Erik Kolan a advokáti Petr Mundl a Mária Jalovičiar.


aktuálne

všetky tlačové správy
tlačové správy

Komplexní poradenství pro společnost J&T BANKA

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnostem J&T BANKA, a.s. jako manažeru, administrátoru a kotačnímu agentu a J&T IB and Capital Markets, a.s. jako aranžéru v souvislosti s přípravou…

tlačové správy

Comprehensive advisory services for J&T BANKA

We advised J&T BANKA, a.s. as the manager, administrator and listing agent and J&T IB and Capital Markets, a.s. as the arranger in connection with up to CZK 600 000 000 publicly offered senior…