Komplexní právní poradenství skupině Pale Fire Capital při založení investiční společnosti

zpět na výpis

Advokátní kancelář Glatzová & Co. úspěšně poskytovala komplexní právní poradenství skupině Pale Fire Capital při získání povolení České národní banky (ČNB) k činnosti investiční společnosti oprávněné přesáhnout tzv. rozhodný limit. Rozhodnutí ČNB o udělení povolení nabylo právní moci dne 29.4.2024. ČNB zároveň udělila souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investiční společnosti panu Dušanu Šenkyplovi a Petru Krajíčkovi. Právní poradenství zahrnovalo komplexní nastavení a přípravu řídicího a kontrolního systému investiční společnosti, přípravu žádosti o udělení povolení včetně všech nezbytných příloh a podkladů a provedení klienta licenčním řízením před ČNB.


Aktuálně

všechny tiskové zprávy
tiskové zprávy

Komplexní poradenství pro společnost J&T BANKA

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnostem J&T BANKA, a.s. jako manažeru, administrátoru a kotačnímu agentu a J&T IB and Capital Markets, a.s. jako aranžéru v souvislosti s přípravou…

tiskové zprávy

Comprehensive advisory services for J&T BANKA

We advised J&T BANKA, a.s. as the manager, administrator and listing agent and J&T IB and Capital Markets, a.s. as the arranger in connection with up to CZK 600 000 000 publicly offered senior…