Komplexní poradenství pro společnost J&T BANKA

zpět na výpis

Poskytli jsme komplexní právní poradenství společnostem J&T BANKA, a.s. jako manažeru, administrátoru a kotačnímu agentu a J&T IB and Capital Markets, a.s. jako aranžéru v souvislosti s přípravou emise zaknihovaných dluhopisů v celkové hodnotě emise až 600.000.000,- Kč emitenta – společnosti Natland investiční fond SICAV, a.s. Dluhopisy budou přijaté k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. ČNB schválila prospekt pro tuto emisi dne 7.5.2024, rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.5.2024. Právní tým Glatzová & Co. vedl partner kanceláře Libor Němec s podporou Jana Losenického, advokátního koncipienta.


Aktuálně

všechny tiskové zprávy
tiskové zprávy

Comprehensive advisory services for J&T BANKA

We advised J&T BANKA, a.s. as the manager, administrator and listing agent and J&T IB and Capital Markets, a.s. as the arranger in connection with up to CZK 600 000 000 publicly offered senior…