Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání ve fázi výběrového řízení

zpět na výpis

Mgr. Jiří Koubek pro epravo.cz:Již při náboru nového zaměstnance dochází ke zpracování jeho osobních údajů ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatelům a jejich personalistům však tato fáze často činí nemalé problémy, neboť nezřídka nevědí, jak uchazeče řádně informovat o zpracování jeho osobních údajů, které osobní údaje lze zpracovávat a které už nikoliv, a po jak dlouho dobu tak lze činit. Tento článek zamýšlí stručně shrnout základní povinnosti zaměstnavatele při náboru nových zaměstnanců z hlediska ochrany osobních údajů.


Aktuálně

všechny publikace