Zásada materiální publicity a její dopad do akvizičních smluv ve světle aktuální judikatury Nejvyšší

zpět na výpis

Materiální publicita v praxi umožňuje, aby kupující za stanovených podmínek nabyl vlastnické právo k převáděné nemovitosti od prodávajícího, který sice je v katastru nemovitostí zapsán jako její vlastník, ale ve skutečnosti vlastníkem není. Ovšem ne každé právní jednání založené na dobré víře v zápis v katastru zakládá ochranu kupujícího. Zákon chrání důvěru nabyvatele v zapsaný stav jen pokud jde o zapisovaná práva k nemovité věci. Pokud jde o jiné zapisované údaje (např. poznámku týkající se omezení nakládání s nemovitostí), na zápis v katastru se nelze spoléhat. Jak toto riziko pokrýt v akvizičních smlouvách a co všechno by měli investoři zvážit před uzavřením nemovitostní transakce?


Aktuálně

všechny publikace