Zapojení zaměstnanců v odvozené evropské společnosti

zpět na výpis

Mgr. Andrea Pišvejcová pro epravo.cz: Evropská společnost (Societas Europaea) jako forma obchodní korporace založená v souladu s Nařízením (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) („Nařízení“) a zákonem č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti („Zákon“) je v České republice ve srovnání s jinými státy Evropské unie poměrně populární.[1] Před přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), byl důvodem obliby této formy obchodní korporace patrně fakt, že umožňovala monistickou strukturu řízení společnosti,[2] v úvahu rovněž připadal určitý dojem prestiže.[3] V praxi se lze dále setkat i s tím, že je tato forma společnosti využívána pro holdingové společnosti, do nichž má vstoupit investor, kdy strany počítají s tím, že podíly ve společnosti budou dále prodávány, a možnost později přemístit sídlo se jim pro tento případ jeví jako výhodná i s ohledem na daňové otázky.


Aktuálně

všechny publikace