Výkon věřitelských práv ve vztahu ke schůzi věřitelů

zpět na výpis

Tento článek shrnuje základní přehled práv přihlášených věřitelů, která tito mohou vykonávat v insolvenčním řízení svého dlužníka a která se týkají schůzí věřitelů. Je zaměřen na insolvenční řízení právnických osob – podnikatelů (konkurs a reorganizace), neřeší odchylky možné pouze u oddlužení. Zároveň se s ohledem na rozsáhlost problematiky nejedná o přehled úplný, může však sloužit jako prvotní seznam toho, na co by neměl věřitel, který se chystá na schůzi věřitelů svého dlužníka, zapomenout.


Aktuálně

všechny publikace