Úroky z prodlení mezi podnikateli a dobré mravy

zpět na výpis

Ve svém rozsudku ze dne 22. září 2020, sp. zn. 32 Cdo 1490/2019, se Nejvyšší soud ČR poprvé v poměrech právní úpravy občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 zabýval otázkou výše úroků z prodlení mezi podnikateli s ohledem na obecný korektiv dobrých mravů.


Aktuálně

všechny publikace