Účetní závěrky, rozhodný den a oceňování jmění při přeměnách obchodních korporací

zpět na výpis

Mgr. Ing. Matej Auxt pro epravo.cz: Ve vztahu k účetnictví je pro přeměnu obchodní korporace klíčový zejména rozhodný den, tj. den od něhož se jednání zanikající obchodní korporace, nebo obchodní korporace rozdělované odštěpením, z účetního hlediska považuje za jednání uskutečněné na účet nástupnické korporace, resp. přejímajícího společníka. Osoba zúčastněná na přeměně ke dni předcházejícímu rozhodný den sestavuje konečnou účetní závěrku. Nástupnická obchodní korporace, resp. přejímající společník a obchodní korporace rozdělovaná odštěpením k rozhodnému dni sestavuje zahajovací rozvahu. Konečná účetní závěrka se sestavuje jako mimořádná anebo, pokud je den předcházející rozhodnému dni posledním dnem účetního období zúčastněné společnosti, jako řádná účetní závěrka.


Aktuálně

všechny publikace