Naše služby Restrukturalizace a insolvence

Restrukturalizace a insolvence jsou nedílnou součástí ekonomického prostředí. I prosperující společnost a její management musí neustále zvažovat možnost insolvence svých obchodních partnerů a včas ošetřit případné negativní dopady takovéto situace na vlastní společnost. Téměř každá významná obchodně právní transakce, ať už se týká jakéhokoliv oboru, musí být proto předem hodnocena i z pohledu insolvenčního práva.

Pokud se Vaši obchodní partneři dostanou do insolvence, závisí další průběh a šance na uspokojení Vašich nároků do značné míry na schopnostech vyhodnotit správně situaci, podniknout včas správné kroky, účinně jednat s dlužníkem či koordinovat svůj postup s ostatními věřiteli. Čím aktivněji věřiteli vystupuje, tím větší je jeho šance na uspokojení jeho pohledávky.

Pokud se do insolvence dostane Vaše společnost, lze včasnými a správnými kroky zajistit další fungování společnosti, její ozdravění nebo alespoň minimalizovat rizika plynoucí z insolvence pro management či vlastníky dlužníka.

Ve své praxi se setkáváme s řadou promarněných příležitostí, způsobených neschopností věřitelů či úpadců správně uplatnit své nároky či zvolit vhodný způsob řešení insolvence. Prostředí insolvenčních řízení je striktně regulované a velmi specifické, neboť je poznamenané vyhrocenými vztahy a obvykle i vzájemným obviňováním účastníků z podvodného jednání. Kvalitní právní zastoupení advokáty, kteří se v tomto prostředí umějí pohybovat je proto zcela zásadní.

Náš tým sestává ze zkušených odborníků, kteří zastupovali dlužníky i věřitele v desítkách a stovkách insolvenčních řízení všech typů, umí zastupovat klienty ve spletitých incidenčních sporech o pravost pohledávek, efektivně řídit věřitelský výbor, vyjednávat s ostatními věřiteli a hledat způsob, jak maximalizovat výtěžek

Naše služby

  • zastupování v insolvenčních řízeních
  • zastupování v incidenčních sporech
  • zastupování ve věřitelských orgánech
  • restrukturalizace pohledávek

Naši
specialisté

Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci.

celý náš tým

Významná
ocenění

Jsme doporučováni nezávislými mezinárodními studiemi a ratingovými publikacemi, které hodnotí trh právních služeb.

Chambers Europe 2020
Chambers Europe 2021