Průlomový nález Ústavního soudu k vrácení 100 % soudního poplatku při zastavení řízení

zpět na výpis

Průlomový nález Ústavního soudu k vrácení 100 % soudního poplatku při zastavení řízení Tým advokátní kanceláře Glatzová & Co. složený z partnera Erika Kolana a advokáta Filipa Murára úspěšně zastupoval předního výrobce papírenských produktů, společnost Mondi Štětí a.s (Mondi) v řízení před Ústavním soudem. Mondi se ústavní stížností domáhala vrácení 100 % soudního poplatku zaplaceného za řízení, které bylo obecnými soudy zastaveno. Nález Ústavního soudu prolamuje pravidlo, že soud v případě zastavení řízení před prvním jednáním ve věci může navrhovateli vrátit pouze 80 % soudního poplatku. Ve sporu se společností ČEZ Distribuce a.s. se Mondi původně obrátila na Energetický regulační úřad (ERÚ), který odmítl spor řešit s odkazem na svou nepříslušnost. Mondi tak nezbylo, než nárok uplatnit žalobou u Okresního soudu v Děčíně, který jí vyměřil soudní poplatek ve výši 4,1 mil. Kč. Následně dal Mondi za pravdu zvláštní kompetenční senát složený ze soudů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, který určil, že projednávaný energetický spor spadá do působnosti ERÚ. Okresní soud v Děčíně proto řízení zastavil, odmítl však Mondi vrátit 20% zaplaceného poplatku (820 tis. Kč). Ústavní soud uzavřel, že Mondi postupovala přesně v intencích stanovených státními orgány a nelze ji činit zodpovědnou za to, že mezi státními orgány vznikl názorový nesoulad ohledně kompetence k řešení daného sporu. Nevrácením celého soudního poplatku proto došlo k porušení základního práva Mondi na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek. „Ústavní soud dal za pravdu našemu hlavnímu argumentu, že klient postupoval v dobré víře v rozhodnutí orgánů veřejné moci, tedy rozhodnutí ERÚ o své nepříslušnosti, a v souladu s nimi podal civilní žalobu. Nelze jej tak činit odpovědným za chybné rozhodování orgánů veřejné moci a sankcionovat propadnutím části soudního poplatku” říká partner Glatzová & Co., Erik Kolan. Rozhodnutí Ústavního soudu se stane precedentem pro další rozhodování českých soudů. Ty by nadále v případech, kdy dojde k zahájení a následnému zastavení soudního řízení v důsledku chyby státního orgánu, měly navrhovatelům celý zaplacený soudní poplatek vracet. Jde nepochybně o dobrou zprávu pro všechny subjekty, které se domáhají svých práv a postupují s elementární důvěrou ve správnost aktů veřejné moci. Plný text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde.


Aktuálně

všechny tiskové zprávy
tiskové zprávy

Kdy se obrátit na advokáta?

S nástupem digitalizace se objevují i nové právní otázky. Mění se obchodní i pracovně-právní vztahy, je třeba zohledňovat nejen ochranu osobních údajů, ale i suverenitu podnikových dat, je třeba…

tiskové zprávy

Co čeká realitní trh v roce 2023?

Co čeká realitní trh v roce 2023 a jaké jsou aktuální trendy v oblasti developerských a nemovitostních projektů se dozvíte v nové anketě magazínu ESTATE, kterou uspořádal mezi předními advokátními…

CZ
SK
tiskové zprávy

Rozhovor s Janem Veselým ve speciálu týdeníku Euro

V těchto dnech vychází týdeník Euro s přílohou TOP PRÁVNÍ BYZNYS, která má za cíl zmapovat zásadní události v elitní skupině nejvýznamnějších advokátních kanceláří u nás a poskytnout byznysové obci…