Průlomový nález Ústavního soudu k vrácení 100 % soudního poplatku při zastavení řízení

Back to list

Průlomový nález Ústavního soudu k vrácení 100 % soudního poplatku při zastavení řízení Tým advokátní kanceláře Glatzová & Co. složený z partnera Erika Kolana a advokáta Filipa Murára úspěšně zastupoval předního výrobce papírenských produktů, společnost Mondi Štětí a.s (Mondi) v řízení před Ústavním soudem. Mondi se ústavní stížností domáhala vrácení 100 % soudního poplatku zaplaceného za řízení, které bylo obecnými soudy zastaveno. Nález Ústavního soudu prolamuje pravidlo, že soud v případě zastavení řízení před prvním jednáním ve věci může navrhovateli vrátit pouze 80 % soudního poplatku. Ve sporu se společností ČEZ Distribuce a.s. se Mondi původně obrátila na Energetický regulační úřad (ERÚ), který odmítl spor řešit s odkazem na svou nepříslušnost. Mondi tak nezbylo, než nárok uplatnit žalobou u Okresního soudu v Děčíně, který jí vyměřil soudní poplatek ve výši 4,1 mil. Kč. Následně dal Mondi za pravdu zvláštní kompetenční senát složený ze soudů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, který určil, že projednávaný energetický spor spadá do působnosti ERÚ. Okresní soud v Děčíně proto řízení zastavil, odmítl však Mondi vrátit 20% zaplaceného poplatku (820 tis. Kč). Ústavní soud uzavřel, že Mondi postupovala přesně v intencích stanovených státními orgány a nelze ji činit zodpovědnou za to, že mezi státními orgány vznikl názorový nesoulad ohledně kompetence k řešení daného sporu. Nevrácením celého soudního poplatku proto došlo k porušení základního práva Mondi na spravedlivý proces a práva vlastnit majetek. „Ústavní soud dal za pravdu našemu hlavnímu argumentu, že klient postupoval v dobré víře v rozhodnutí orgánů veřejné moci, tedy rozhodnutí ERÚ o své nepříslušnosti, a v souladu s nimi podal civilní žalobu. Nelze jej tak činit odpovědným za chybné rozhodování orgánů veřejné moci a sankcionovat propadnutím části soudního poplatku” říká partner Glatzová & Co., Erik Kolan. Rozhodnutí Ústavního soudu se stane precedentem pro další rozhodování českých soudů. Ty by nadále v případech, kdy dojde k zahájení a následnému zastavení soudního řízení v důsledku chyby státního orgánu, měly navrhovatelům celý zaplacený soudní poplatek vracet. Jde nepochybně o dobrou zprávu pro všechny subjekty, které se domáhají svých práv a postupují s elementární důvěrou ve správnost aktů veřejné moci. Plný text nálezu Ústavního soudu je dostupný zde.


News

All Press releases
Press releases

Chambers Global rating vyhlášen

Chambers and Partners zveřejnili výsledky globálních ratingů. Nově elitní ohodnocení Eminent Practitioner získala zakládající partnerka kanceláře Vladimíra Glatzová (Corporate/M&A). Ve stejné oblasti…