"Prospektová" Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu

zpět na výpis

Mgr. et Mgr. Filip Murár pro epravo.cz: Jak jsme informovali čtenáře serveru epravo.cz již v březnu tohoto roku[1], má být od 21. 7. 2019 v celé Evropské unii aplikováno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení“).


Aktuálně

všechny publikace