Příplatek mimo základní kapitál jako efektivní způsob posílení vlastního kapitálu

zpět na výpis

Mgr. Pavol Černý pro epravo.cz: V podnikatelské praxi můžeme mnohdy vidět společnosti potřebující rychlé provozní anebo projektové financování, pro které jsou finance z externích zdrojů obtížně dosažitelné, ať už je to pro přílišnou zatíženost dosavadními úvěry, anebo je společnost na počátku svého podnikatelského života či trpí nedostatkem majetku, který by mohla bankám poskytnout jako přiměřené zajištění. V takové situaci nám korporační právo nabízí jako efektivní alternativu, právě příplatek společníka mimo základní kapitál.


Aktuálně

všechny publikace