Právní akademie | Jak se bránit krácení věřitele

zpět na výpis

V naší právní praxi se často setkáváme se snahou dlužníků zkrátit uspokojení svých věřitelů a vyvést majetek mimo jejich dosah. Za tímto účelem vymýšlejí dlužníci nejrůznější právně kreativní krkolomnosti, tu méně sofistikované, tu více. Připravili jsme proto seminář, v jehož rámci bychom popsali několik typových postupů, jak se dlužníci snaží své věřitele zkrátit a způsob možné obrany proti nim. Těšíme se pak i na plodnou diskuzi, neboť z naší praxe lze bohužel předpokládat, že se s obdobným jednáním se setkala většina z Vás.

Téma

Jak se bránit krácení věřitele

Přednášející
  • JUDr. Martin Dančišin, partner, Glatzová & Co.
  • Mgr. Petr Mundl, vedoucí advokát, Glatzová & Co.
27. února 2024

8:30 - 9:00 registrace/občerstvení 9:00 - 12:00 přednáška

Glatzová & Co.

Betlémský palác Husova 240/5 Praha 1

Registrace

Formulář vpravo, příp. e-mailem.

Co se dozvíte
  • Několik typových příkladů jak se dlužníci snaží zkracovat uspokojení svých věřitelů.
  • Jak nastavit smluvní dokumentaci ve snaze těmto pokusům předejít.
  • Jak se bránit, pokud již dlužník k pokusu zkrátit věřitele přistoupil.
  • Jak lze dosáhnout osobní odpovědnosti statutárního orgánu dlužící společnosti.

Aktuálně

všechny akce