Právní akademie | Regulace spotřebitelského úvěru

zpět na výpis

Zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnost na konci roku 2016. Od té doby se soudy, finanční arbitr i Česká národní banka již mnohokráte zabývaly výkladem jednotlivých zákonných ustanovení. A právě na rozhodovací praxi českých orgánů veřejné moci a Soudního dvora se naše akademie zaměří. Představíme klíčová rozhodnutí z oblasti regulace poskytování spotřebitelského úvěru a popíšeme, jak je na ně vhodné ve smluvní dokumentaci nebo interních předpisech poskytovatele úvěru reagovat.

Téma

Rozhodovací praxe k zákonu o spotřebitelském úvěru

Přednášející
  • JUDr. Libor Němec, Ph. D., partner, Glatzová & Co.
  • Mgr. Jan Flídr, Ph. D., counsel, Glatzová & Co.
25. dubna 2024

8:30 - 9:00 registrace/občerstvení 9:00 - 12:00 přednáška

Glatzová & Co.

Betlémský palác Husova 240/5 Praha 1

Registrace

Vyplněním formuláře vpravo, příp. e-mailem na akademie@glatzova.com.

Co se dozvíte
  • Jak Soudní dvůr konkretizoval povinné náležitosti smluv o spotřebitelském úvěru a jak jeho rozhodovací praxi přizpůsobit smluvní dokumentaci;
  • Jaké požadavky jsou v rozhodovací praxi kladeny na posouzení úvěruschopnosti;
  • Jaká porušení při poskytování předsmluvních informací jsou  postihována nejčastěji a jak postihu předejít;
  • Jaká porušení interních procesů jsou postihována nejčastěji a jak postihu předejít;
  • Jaká jsou specifika řízení před finančním arbitrem.

Aktuálně

všechny akce