Pozor na otisky razítka u směnečného rukojemství!

zpět na výpis

Na směnkách lze často u podpisů výstavců či směnečných rukojmí vidět otisky razítek s identifikačními údaji právnických osob.[1] Otisk razítka na směnce však může vyvolat v praxi mnohé problémy, to zejména pokud jde o určení toho, kdo má být ze směnky zavázán. K problematice otisku razítka právnické osoby u podpisu avalisty fyzické osoby a jeho vlivu na směnečné rukojemství se vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 3922/2008 ze dne 20. ledna 2011. Cílem tohoto příspěvku je upozornit na problematiku otisku razítka na směnkách a s tím spojených dopadů na směnečné vztahy ve světle tohoto rozhodnutí.


Aktuálně

všechny publikace