Potvrzení práva zaměstnavatele na provedení organizačních změn

zpět na výpis

Výpověď daná zaměstnanci pro nadbytečnost po provedení organizačních změn u zaměstnavatele podle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je jedním z nejčastěji užívaných výpovědních důvodů a také častým předmětem pracovněprávních sporů. Je totiž veřejným tajemstvím, že pokud se zaměstnavatel chce zbavit zaměstnance a nemá jiný výpovědní důvod, uchýlí se často k vymýšlení organizační změny. Proto k této otázce existuje také bohatá judikatura Nejvyššího soudu ČR. V létě tohoto roku vydal Nejvyšší soud tři rozhodnutí, kterými organizační změnu a navazující výpověď zaměstnavatele podržel. Těmto rozhodnutím a jejich zobecnění se budu věnovat v tomto článku.


Aktuálně

všechny publikace