Posuzování (ne)platnosti výpovědi dané odborovému funkcionáři

zpět na výpis

V případě výpovědi dané zaměstnanci, který je členem orgánu odborové organizace působící u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, se podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce („zákoník práce“), vyžaduje předchozí souhlas odborové organizace. V nedávné době jsem se setkala s názorem, že byl-li tento souhlas odborovou organizací odmítnut, je výpověď adresovaná příslušnému odborovému funkcionáři neplatná ze zákona a je na zaměstnavateli, aby se dovolal její platnosti před soudem. Cílem tohoto článku je poukázat na ojedinělost tohoto výkladu § 61 odst. 4 zákoníku práce v praxi a popřípadě učinit podnět k širší odborné diskusi na toto téma.


Aktuálně

všechny publikace