Odpovědnost osoby s povinností dohledu v českém deliktním právu

zpět na výpis

JUDr. Vojtěch Lovětínský pro Právní rozhledy: aneb jak je to s těmi dětmi na hřišti ... V každodenním životě se běžně setkáváme se situacemi, kdy dítě způsobí škodu, protože na něj jeho rodiče nedostatečně dohlíželi. Uplatnit právo na náhradu škody je možné za určitých předpokladů nejen vůči dítěti, ale také vůči osobě, která měla povinnost na něj řádně dohlížet. Struktura odpovědnosti osob s povinností dohledu i samotných škůdců, kteří nejsou plně svéprávní, však nepatří k nejpřehlednějším a leckdy je k dovození povinnosti těchto osob nahradit škodu zapotřebí znát i širší souvislosti.


Aktuálně

všechny publikace